วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก

2
2

สัตว์เลือดอุ่น หมายถึงสัตว์ที่มีลักษณะอย่างไร

3
3

สัตว์ใดเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมด

4
4

สัตว์ในข้อใดจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด

จากตารางจงตอบคำถาม ข้อ 5-6

ชนิดของสัตว์สัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็น การออกลูกการหายใจการปฏิสนธิ
1อุ่นเป็นตัวปอดภายใน
2อุ่นเป็นไข่บนบนปอดภายใน
3เย็นเป็นไข่บนบกปอดภายใน
4เย็นเป็นไข่ในน้ำผิวหนัง เหงือก ปอดภายนอก
5เย็นเป็นไข่ในน้ำเหงือกภายนอก

5
5

ถ้ามีสัตว์ 3 ชนิด คือ ปลาโลมา นก จระเข้ สัตว์ดังกล่าวควรจะตรงกับสัตว์ในตารางตามข้อใด ตามลำดับ

6
6

สัตว์ชนิดใดในตารางจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง7
7

เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนังไม่มีเกล็ด ออกลูกเป็นไข่ เมื่อเล็กหายใจด้วยเหงือก โตขึ้นหายใจด้วยปอด

8
8

ข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด

9
9

สุดีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กบ งู ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก
กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข ค้างคาว ช้าง
เกณฑ์ที่สุดีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด

10
10

ข้อใดเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

11
11

การเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัย เรียกว่า

12
12

ข้อใดคือแมลงที่ฟักออกจากไข่ แล้วมีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย13
13

ข้อใดกล่าวถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อได้ถูกต้อง

14
14

สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่มีวงจรแบบเมทามอร์โฟซีสแบบสมบูรณ์

15
15

สัตว์ในข้อใดมีวงจรการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สมบูรณ์

16
16

ข้อใดจัดเป็นสิ่งเร้าภายนอก

17
17

เด็กชายนัท เด็กชายเอก เด็กชายณดล และเด็กชายซี สังเกตุและเล่าพฤติกรรมของสุนัขที่บ้าน
เด็กชายนัทจะเป่านกหวีดเรียกสุนัขมากินอาหารทุกครั้ง วันหนึ่งคุณพ่อหยิบนกหวีดมาเป่า ปรากฎว่าเจ้าดำก็วิ่งมารอน้ำลายไหลตรงหน้าพ่อ
เด็กชายเอกบอกว่าสุนัขชอบกินไก่ย่างมาก ทุกครั้งที่ซื้อไก่ย่างเข้าบ้านหรือย่างไก่ในบ้านเจ้าโค๊กก็จะมารอน้ำลายไหล
เด็กชายณดลสังเกตเห็นว่าทุกครั้งหลังอาบน้ำให้สุนัข เจ้าโอดี้จะเอาตัวไปคลุกกับดิน สนามหญ้า
เด็กชายซีสังเกตว่าทุกครั้งเวลาเล่นฟริสบี้ (จานร่อน) เจ้าแจ็คจะพยายามกระโดดคาบจานร่อน
เด็กชายนัท: เสียงนกหวีดเป็นสิ่งเร้า
เด็กชายเอก: กลิ่นไก่เป็นสิ่งเร้า
เด็กชายณดล: กลิ่นแชมพูเป็นสิ่งเร้า
เด็กชายซี: ความสนุกเป็นสิ่งเร้า
ข้อสรุปของใครไม่ถูกต้อง

18
18

ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด19
19

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อแสงโดยตรง

20
20

ข้อใดไม่ถูกต้อง--