วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ข้อใดเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพาอาศัย

ภาวะพึ่งพาอาศัยคือ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์แบบต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ แต่สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยอยู่ด้วยกันไม่สามารแยกกันอยู่ได้
โปรโตซัวอาศัยอยู่ในลำไส้ปลวก โดยโปรโตซัวจะสร้างน้ำย่อยมาข่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตประเภทเซลลูโลส ทำให้ปลวกสามารถกินไม้ได้ โปรโตซัวได้อาหารและที่อยู่อาศัย
ซีแอนีโมนี (ดอกไม้ทะเล) มีเข็มพิษจึงช่วยป้องกันอันตรายให้กับปูเสฉวนจากผู้ล่า โดยดอกไม้ทะเลก็ได้แหล่งอาหารใหม่จากการเคลื่อนย้ายไปกับปูเสฉวน เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน สิ่งมีชีวิตทั้งสองสามารถแยกกันอยู่ได้
ผีเสื้อและดอกไม้เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
พยาธิและคนเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิต

2
2

สิ่งมีชีวิตใดอยู่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับมดดำและเพลี้ย

ความสัมพันธ์ของมดดำและเพลี้ย เป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน นกเอี้ยงและควายเป็นความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน ปลาฉลามและเหาฉลามเป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย กบและแมลงเป็นความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อ แมงมุมและกระต่ายเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นกลาง

3
3

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบใดที่สิ่งมีชีวิตทั้งคู่เสียประโยชน์

4
4

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นกลาง

5
5

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับปลาฉลาม-ปลาเหาฉลาม

6
6

สิ่งมีชีวิตคู่ใด ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบปรสิต7
7

ข้อใดกล่าวถึงไลเคนส์ได้ไม่ถูกต้อง

สาหร่ายได้รับคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของรา ได้รับความชื้นและสารอาหารที่ราดูดขึ้นมา ส่วนราได้รับอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย

8
8

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายไม่ได้และไม่เสียประโยชน์

9
9

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายได้ประโยชน์ การแยกกันอยู่จะทำให้เกิดผลเสีย

10
10

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย

11
11

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะแบบปรสิต

ไรแดง-ปลาหางนกยูงมีความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อ

12
12

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบแข่งขันกัน13
13

ข้อใดเป็นการปรับตัวเพื่อเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร

14
14

ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

15
15

ข้อใดคือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตด้านสรีระ

16
16

ข้อใดคือการปรับตัวของพืชที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำจำนวนจำกัด

17
17

ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวของสัตว์น้ำให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

18
18

ข้อใดจัดเป็นการปรับตัวแบบชั่วคราว19
19

ข้อใดคือการปรับตัวด้านพฤติกรรม

20
20

ข้อใดไม่ถูกต้อง

นกมีขาพังผืดช่วยในการว่ายน้ำ--