วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแสง

2
2

เรามองเห็นวัตถุต่างๆที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองได้เมื่อใด
1. มีแสงจากแหล่งอื่นไปกระทบวัตถุ
2. วัตถุต่างๆอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
3. มีแสงสะท้อนจากวัตถุมาเข้าตา
4. แหล่งของแสง วัตถุต่างๆและตาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

3
3

เงาเกิดจากอะไร

4
4

เงาเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

5
5

จากรูป ดวงอาทิตย์อยู่ที่ตำแหน่งใด

6
6

ข้อใดเป็นตัวกลางโปร่งแสง7
7

ข้อใดเรียงลำดับตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และตัวกลางทึบแสง

8
8

ข้อใดเป็นกฎการสะท้อนของแสง

9
9

ข้อใดกล่าวถึงการหักเหของแสงได้ถูกต้อง

10
10

จากรูปแสดงการหักเหของแสง เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ตัวกลาง A, B, C คืออะไร

ตัวเลือกABC
อากาศแก้วน้ำ
น้ำแก้วอากาศ
อากาศน้ำแก้ว
แก้วน้ำอากาศ
11
11

เมื่อแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศข้อใดกล่าวถูกต้อง

12
12

ถ้าเรามองไปยังบ่อปลา ปลาที่เห็นกับปลาจริงอยู่ตำแหน่งใด13
13

ข้อใดถูกต้อง

14
14

ในช่วงเช้าที่มีฝนตก จะเห็นรุ้งกินน้ำทางทิศใด

15
15

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

16
16

การแก้ไขความผิดปกติของการมองเห็นของคนสายตาสั้นทำได้โดยใส่.......เพื่อ.......ให้ตกที่เรตินาพอดี

17
17

ส่วนใดของดวงตาของคนเราที่ทำหน้าที่คล้ายชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป

18
18

คนที่อายุมากมักจะมีสายตาที่ยาว ทั้งนี้เพราะเลนส์นัยน์ตาของคนที่มีอายุมักจะทำให้เกิดภาพที่ใด19
19

อุปกรณ์ใดไม่ได้ใช่เลนส์นูนเป็นส่วนประกอบ

20
20

ข้อใดไม่ถูกต้อง--