วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 5 ข้อ

1
1

ข้อใดใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ

2
2

ข้อใดใช้วัดความชื้นในอากาศ

3
3

ข้อใดใช้วัดความกดอากาศ

4
4

ข้อใดคือเครื่องมือวัดความเร็วลม

5
5

การวัดปริมาณน้ำฝนวัดด้วยอะไร และหน่วยที่วัดคือ--