วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


เทอร์โมมิเตอร์

 • เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
 • หน่วยวัดอุณหภูมิ: เซลเซียส -oC, ฟาเรนไฮต์ -oF, เคลวิน-oK

บารอมิเตอร์

 • เป็นอุปกรณ์วัดความความดันบรรยากาศ
 • หน่วยวัดความดันบรรยากาศ: บาร์, มิลลิเมตรปรอท, ปาสคาล

ไฮโกรมิเตอร์

 • เป็นอุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์
 • หน่วยวัดความชื้นสัมพัทธ์ : %

แอนนิโมมิเตอร์ และศรลม

 • ศรลม
  • วัดทิศทางของลม
  • หัวลูกศรชี้ทิศที่ลมพัดมา
 • แอนนิโมมิเตอร์
  • วัดความเร็วลม

อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน

 • แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่
  • เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดาหรือแบบแก้วตวง (ordinary raingauge)
   มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกและภายในมีกรวยที่มีปากกรวยขนาดเท่าๆกับภาชนะที่รองรับ
  • เครื่องวัดน้ำฝนแบบบันทึก (recording raingauge)
 • หลักการวัด วัดปริมาณน้ำฝนตามความสูงในกระบอก โดยให้ระดับสายตาอยู่ที่ระดับเดียวกับน้ำ และอ่านระดับที่ส่วนโค้งล่างของน้ำ ในกรณีที่มีน้ำฝนล้นจากกระบอกใน ให้นำกระบอกนอกมาเทใส่กระบอกในและวัดปริมาณ นำมารวมกันจะเป็นผลรวม
 • การบอกปริมาณน้ำฝนจะบอกเป็นมิลลิเมตร
  ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) รายงานปริมาณฝน
  0.1-10 ฝนตกเล็กน้อย
  10.1-35 ฝนตกปานกลาง
  35.1-90 ฝนตกหนัก
  90.1 ขึ้นไป ฝนตกหนักมาก


--