วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 5 ข้อ

1
1

อวัยวะใดทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากเลือด

2
2

อวัยวะใดกำจัดของเสียในรูปของแก๊ส

3
3

ข้อใดคือส่วนประกอบของของเสียในปัสสาวะ

4
4

ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ไม่ถูกต้อง

5
5

ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผิวหนังได้ถูกต้อง--