วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 7 ข้อ

1
1

เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนสารใดที่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแกมน้ำเงิน

2
2

เมื่อหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงบนสารใดที่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มตะกอนอิฐ

3
3

เมื่อหยดสารละลายไบยูเรตลงบนสารใดที่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง

4
4

อาหารในข้อใดเมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแกมน้ำเงิน

5
5

การทดสอบไขมันโดยใช้กระดาษถู จะทำให้เกิด

6
6

นักโภชนาการนำอาหาร 2 ชนิดมาทดสอบ ผลการทดสอบเป็นดังตาราง

ชนิดอาหารหยดสารละลายไอโอดีนหยดสารละลายเบเนดิกต์หยดสารละลายไบยูเรต
อาหารชนิดที่ 1สีน้ำเงินแกมม่วงสีฟ้าสีม่วง
อาหารชนิดที่ 2สีน้ำตาลสีส้มตะกอนอิฐสีม่วง7
7

อาหารในข้อใดเมื่อเติมสารละลายไบยูเตรลงไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง--