วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การทดสอบสารอาหาร

ชนิดสารละลาย ใช้ทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ผลการทดสอบ
สารละลายไอโอดีน แป้ง หยดสารละลายไอโอดีนลงในสารอาหารที่ต้องการทดสอบ เปลี่ยนเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินถ้ามีแป้ง
สารละลายเบเนดิกต์ น้ำตาล
  1. หยดสารละลายเบเนดิกต์ลงในสารอาหารที่ต้องการทดสอบ
  2. นำไปต้ม 3-5 นาที
เปลี่ยนเป็นสีส้มตะกอนอิฐถ้ามีน้ำตาล
สารละลายไบยูเรต โปรตีน
  • วิธีที่ 1หยดสาระลายไบยูเรตลงในสารอาหารที่ต้องการทดสอบ
  • วิธีที่ 2 หยดสารคอปเปอร์ซัลเฟต จากนั้นหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์
เปลี่ยนเป็นสีม่วงถ้ามีโปรตีน
สารละลายซูดาน III ไขมัน
  • วิธีที่ 1หยดสาระลายซูดาน III ลงในสารอาหารที่ต้องการทดสอบ
  • วิธีที่ 2 นำอาหารไปถูกับกระดาษ
  • ถ้ามีไขมัน สารละลายซูดานจะย้อมติดสีแดงเฉพาะส่วนไขมัน
  • ถ้าใช้กระดาษถูอาหารที่มีส่วนผสมไขมันจะทำให้กระดาษโปร่งแสง


--