วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดไม่ใช่ธรณีพิบัติภัย

2
2

ข้อใดมีความเสี่ยงที่จะประสบภัยดินโคลนถล่ม

3
3

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปในที่ที่มีโอกาสเกิดดินโคลนถล่ม ข้อใดเป็นการเฝ้าระวังอันตรายที่ดีที่สุด

4
4

ข้อใดมักเกิดพร้อมดินถล่ม

5
5

หลุมยุบมักจะเกิดในหินชนิดใด

6
6

ข้อใดเป็นสัญญาณเตือนการเกิดสึนามิ7
7

ข้อใดคือวิธีการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดจากแผ่นดินไหว

8
8

ภูเขาไฟที่ยังมีพลังส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด

9
9

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุการเกิดสึนามิ

10
10

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องในภาวะการเกิดแผ่นดินไหว--