วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
1.โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. ไขมัน 4. วิตามิน 5. เกลือแร่ 6. น้ำ

2
2

ข้อใดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

3
3

น้ำเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

4
4

ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง

5
5

ขาดวิตามินใดทำให้เป็นโรคตาฝ้าฟาง

6
6

วิตามินใดละลายได้ในไขมัน7
7

ขาดแร่ธาตุใดทำให้เป็นโรคคอหอยพอก

8
8

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามินดี

9
9

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไอโอดีน

10
10

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหล็ก--