วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ความดันของอากาศเกิดจากสมบัติใดของอากาศ

2
2

เพราะเหตุใดเแผ่นกระดาษแข็งปิดปากแก้วที่มีน้ำ แม้จะคว่ำลงแผ่นกระดาษจึงติดกับแก้ว

3
3

หน่วยของความดันคือ

4
4

เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศคือ

5
5

ความดันของอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูงอย่างไร

6
6

เพราะเหตุใดเวลาเจาะรูกระป๋องนม 1 รูจึงเทนมออกมาได้ยาก7
7

ความดันของน้ำมีความสัมพันธ์กับความลึกอย่างไร

8
8

ความลึกของระดับน้ำในข้อใดที่มีแรงดันน้ำสูงสุด

9
9

จากภาพจงเรียงลำดับรูตามระยะการพุ่งของน้ำจากใกล้ไปไกล

10
10

เมื่อเราดำน้ำลงไปจะรู้สึกหูอื้อเพราะเหตุใด--