คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การขยายเศษส่วน

คือการทำให้เศษส่วนมีจำนวนมากขึ้น แต่ค่าของเศษส่วนมีจำนวนเท่าเดิม--