คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


บัญญัติไตรยางค์

คือ การหาค่าที่สี่ในการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ เมื่อมีค่าที่ทราบแล้วสามค่า

ขั้นตอนการคิด

ถ้า a, b และ c คือ ค่าที่โจทย์ให้มา x คือค่าที่ 4 ที่ต้องการหา

น้ำอัดลมกระป๋องละ 12 บาท ถ้าซื้อ 3 กระป๋องจะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ข้อมูลจากโจทย์ จะทราบ 3 ค่า ได้แก่ น้ำอัดลม 1 กระป๋อง ขายในราคา 12 บาท และต้องการซื้อ 3 กระป๋อง
สิ่งที่ต้องการหาคือ ถ้าซื้อ 3 กระป๋องจะต้องจ่ายเงินเท่าไร
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้
น้ำอัดลม 1 กระป๋อง (a) ขายในราคา 12 บาท (b)
น้ำอัดลม 3 กระป๋อง (c) ขายในราคา $x=\dfrac{b\times c}{a}=\dfrac{12\times 3}{1}=36$ บาท

ขนมเค้ก 3 ชิ้น ราคา 60 บาท ถ้าซื้อขนมเค้ก 12 ชิ้น จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ข้อมูลจากโจทย์ จะทราบ 3 ค่า ได้แก่ ขนมเค้ก 3 ชิ้น ขายในราคา 60 บาท และต้องการซื้อ 12 ชิ้น
สิ่งที่ต้องการหาคือ ถ้าซื้อ 12 ชิ้น จะต้องจ่ายเงินเท่าไร
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้
ขนมเค้ก 3 ชิ้น ขายในราคา 60 บาท
ขนมเค้ก 12 ชิ้น ขายในราคา$\dfrac{60\times 12}{3}=240$ บาท--