คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ความหมายของเศษส่วน

 1. จำนวนทั้งหมดของของชิ้นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วน เช่น พิซซ่า 1 ถาด ถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆกัน แต่ละซีกที่แบ่งจะเรียกว่า 1 ใน 8 ของขนมเค้ก โดยเขียนเป็น $\dfrac{1}{8}$
 2. เป็นการเขียนเลขในรูปของผลหาร
 3. ส่วนต่างๆของเซตที่ถูกแบ่งเซตย่อยที่มีจำนวนสมาชิกเท่าๆกัน

วิธีเขียนและอ่านเศษส่วน

ชนิดของเศษส่วน

 1. เศษส่วนแท้
  เศษที่มีค่าน้อยกว่าส่วน เช่น $\dfrac{1}{6}$
  ผลลัพธ์จะมีค่าน้อยกว่า 1
 2. เศษส่วนเกิน
  เศษที่มีค่ามากกว่าส่วน เช่น $\dfrac{4}{2},\:\dfrac{5}{4}$
  ผลลัพธ์จะมีค่ามากกว่า 1
 3. เศษส่วนคละ
  เศษส่วนที่ประกอบด้วย “จำนวนเต็ม” และ “เศษส่วน” เช่น $1\dfrac{1}{2}, 3\dfrac{2}{5}$
 4. เศษซ้อน
  เศษส่วนที่มีเศษหรือส่วน เป็น เศษส่วน เช่น $\dfrac{\dfrac{3}{5}}{7},\:\dfrac{2}{\dfrac{2}{5}}$
--