คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การทอนเศษส่วน หรือการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

การทำให้เศษส่วนมีค่าน้อยลงทั้งตัวเศษและตัวส่วน โดยค่าของเศษส่วนมีจำนวนเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง--