คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การหารเศษส่วน

  1. จำนวนเต็ม ÷เศษส่วน

    เป็นการแบ่งจำนวนเต็มออกเป็นส่วนย่อยๆเท่าๆกัน  2. เศษส่วน ÷จำนวนเต็ม

    เป็นการแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน แต่ละส่วนที่แบ่งใหม่จะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของจำนวนเดิม  3. เศษส่วน÷เศษส่วน

    เป็นการแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนอย่างละเท่าๆกัน โดยจะระบุว่าแบ่งได้เป็นทั้งหมดกี่ส่วน--