คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การคูณเศษส่วน

  1. จำนวนเศษส่วนคูณจำนวนเศษส่วน

    คือ การแบ่งเศษส่วนของจำนวนเศษส่วน  2. จำนวนเต็มคูณกับเศษส่วน

    คือการบวกเศษส่วนที่มีจำนวนเท่าๆกัน โดยจำนวนครั้งในการบวกเท่ากับจำนวนเต็ม  3. เศษส่วนคูณกับจำนวนเต็ม

    คือ เศษส่วนของจำนวนเต็ม เป็นการแบ่งจำนวนเต็มออกเป็นส่วนและเลือกเฉพาะส่วนตามจำนวนเศษในเศษส่วน

--