คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


แบบรูป( Pattern)

แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีคุณสมบัติบางอย่างที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน เป็นรูปแบบซ้ำๆ1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ……
ตัวเลขถัดจาก 13 คือ

ความสัมพันธ์ระหว่าง 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
ตัวเลขแต่ละคู่ที่ติดกันจะห่างกัน 2 : 1, 3 (1 + 2), 5 (3, + 2), 7 (5 + 2), 9 (7 + 2), 11 (9 +2), 13 (11 +2)
ดังนั้นตัวเลขถัดไปคือ 15 (13 + 2)

4, 5, 7, 10, 14, ……….
ตัวเลขถัดจาก 14 คือ

เมื่อพิจารณาแบบรูปเพื่อหาเงื่อนไขที่นำมาจากแบบรูป ให้พิจารณาตัวเลขทีละคู่ 4 และ 5 ห่างกัน 1,
คู่ที่สอง: 5 และ 7 ห่างกัน 2, คู่ที่สาม: 7 และ 10 ห่างกัน 3, คู่ที่สี่: 10 และ 14 ห่างกัน 4
เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าตัวเลขห่างกันจาก 1, 2, 3, 4 และเลขชุดถัดไปจะห่างกัน 5
ดังนั้นคำตอบของ แบบรูปชุดนี้ตัวเลขที่ถัดจาก คือ 19 มาจาก 14 + 5 = 19
กลุ่มที่ 5 และ 10 จะมีลูกบอลสีน้ำเงินในกลุ่มกี่ลูก
พิจารณาหาความสัมพันธ์
กลุ่มที่ 1 (1 × 1 = 1), กลุ่มที่ 2 (2 × 2 = 4), กลุ่มที่ 3 (3 × 3 = 9), กลุ่มที่ 4 (4 × 4 = 16)
ดังนั้น กลุ่มที่ 5 (5 × 5 = 25) และ กลุ่มที่ 10 (10 × 10 = 100)


--