คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การบวกลบเศษส่วน

ถ้าเศษส่วนนั้น ค่าของตัวส่วนเท่ากัน

สามารถนำเศษมาบวกลบกันได้เลย โดยตัวส่วนมีค่าคงที่

ถ้าเศษส่วนนั้น ค่าของตัวส่วนไม่เท่ากัน

ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนจึงนำมาบวกลบกันได้--