ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


คำนาม(Noun) คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สถานที่และสิ่งของ แบ่งได้เป็น

 • Proper noun (วิสามานยนาม หรือคำนามที่ชี้เฉพาะ)
 • Common noun (สามานยนาม หรือคำนามทั่วไป
 • Concrete noun (วัตถุนาม)
 • Abstract noun (อาการนาม)
 • Collective noun (สมุหนาม)
 • Compound noun (คำนามประสม)
 • Count and Mass noun (นามนับได้และนามนับไม่ได้)
ประเภทของคำนาม ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน
Proper noun (วิสามานยนาม หรือคำนามที่ชี้เฉพาะ) หมายถึงคำนามเรียกเฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อคน, ชื่อสถานที่
คำนามประเภทนี้จะขึ้นตรงด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคก็ตาม
 • I will meet Sally tomorrow.
  ฉันจะไปเจอแซลลี่ในวันพรุ่งนี้
 • Steven Spielberg has directed a lot of successful films.
  สตีเฟ่น สปีลเบิร์กกำกับหนังที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่อง
 • Thailand is fomerly known as Siam.
  ประเทศไทยเคยเป็นที่รู้จักในชื่อสยาม
Common noun (สามานยนาม หรือคำนามทั่วไป) หมายถึงคำนามทั่วไป ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง
 • I grew up in a small town.
  ฉันเติบโตในเมืองเล็ก-ประโยคนี้คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Common noun
 • I grew up in Maysville
  ฉันเติบโตในเมืองเมย์วิลล์ -ประโยคนี้คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Proper noun
 • Both girls have blue eyes.
  เด็กผู้หญิงทั้งสองมีตาสีฟ้า-ประโยคนี้คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Common noun
 • Jane and Jill have blue eyes.
  เจนและจิลมีตาสีฟ้า-ประโยคนี้คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Proper noun
 • My doctor is very kind.
  คุณหมอของฉันเป็นคนใจดีมาก-ประโยคนี้คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Common noun
 • Dr.Todd is very kind.
  คุณหมอทอดด์เป็นคนใจดีมาก -คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Proper noun
Concrete noun (วัตถุนาม) หมายถึงคำนามที่เป็นสิ่งที่รับรูได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ มองเห็น, ได้กิล่น, ได้ยิน, ได้รส ได้สัมผัส
จะพบได้ในคำนามประเภทต่าง
 • My aunt's fresh baked cookies smell and taste good.
  ขนมคุ้กกี้ของคุณป้าที่เพิ่งอบเสร็จหอมและอร่อย คำี่ขีดเส้นใต้เป็น Concrete noun เพราะสามารถสัมผัสได้ผ่านทางจมูลและการรับรู้รส
 • The train's engine was so loud.
  เครื่องยนต์ของรถไฟเสียงดังมากๆ คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Concrete noun เพราะเราสามารถรับรู้ได้ด้วยการได้ยิน
 • I wore glittery lips gloss for a night out.
  ฉันทาปากด้วยลิปกลอสให้ความแวววาวเวลาออกไปเที่ยวกลางคืน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น Concrete noun เพราะสามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น
Abstract noun (อาการนาม) หมายถึงคำนามที่ไม่สามารถเห็นและ จับต้องได้
ข้อสังเกต นามที่ลงท้ายด้วย tion, ism, ity, ment, ness, age, ance, ence, ship, ability, acy มักจะเป็นคำนามประเภท อาการนาม
ตัวอย่างเช่น ความคิด, คุณภาพ ความจริง ความสุข การยอมรับ วัฒนธรรม การศึกษา ความก้าวหน้า ความบริสุทธิ์ใจ ความรู้สึก เป็นต้น
 • She accepted my idea
  เธอยอมรับไอเดียของฉัน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น อาการนาม
 • I couldn't control my anger.
  ฉันไม่สามารถควบคุมความโกรธของฉัน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น อาการนาม
 • Education begins at home.
  การศึกษาเริ่มต้นที่บ้าน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น อาการนาม
Collective noun (สมุหนาม) หมายถึงคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของและกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเช่น ครอบครัว, ผู้ชม, คณะรัฐบาล, ทีม, ลูกขุน, คณะกรรมการ เป็นต้น
 • I come from big family.
  ฉันมาจากครอบครัวขนาดใหญ่ คำที่ขีดเส้นใต้เป็น สมุหนาม
 • The committee has five members.
  คณะกรรมการมีสมาชิก 5 คน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น สมุหนาม
 • John wants me on his team.
  จอนห์นต้องการฉันไปอยู่ในทีมของเขา คำที่ขีดเส้นใต้เป็น สมุหนาม
Compound noun (คำนามประสม) หมายถึงคำนามที่เกิดจากการผสมคำตั้งแต่ 2 คำ
 1. คำนาม + คำนาม
  • bath+room : bathroom (ห้องน้ำ)
  • police+man: policeman (ตำรวจ)
  • tooth+paste: toothpaste (ยาสีฟัน)
  • team+mate: teammate (สมาชิกในคณะ)
  • fire+fighter: firefighter (นักดับเพลิง)
 2. คำคุณศัพท์ + คำนาม
  • black+board : blackboard (กระดานดำ)
  • green+house: greenhouse (เรือนกระจก)
  • hard+ware: hardware (ฮาร์ดแวร์ หรือกระด้างภัณฑ์)
 3. คำกริยา + คำนาม
  • washing+machine : washing machine (เครื่องซักผ้า)
  • swimming+pool: swimming pool (สระว่ายน้ำ)
  • cutting+tool: cutting tool (อุปกรณ์ตัด)
 4. คำนาม + คำกริยา
  • sun+set: sunset (พระอาทิตย์ตก)
  • hair+cut: haircut (การตัดผม)
  • rainfall: rainfall (ปริมาณน้ำฝนที่ตก)
 5. คำกริยา + คำบุพบท
  • check+out: checkout (การแจ้งออก)
  • break+through: breakthrough(การค้นพบที่ย่ิงใหญ่)
 6. คำบุพบท + คำนาม
  • up+stair: upstair (ชั้นบน)
  • down+town: downtown(ตัวเมือง)
 7. คำนาม + คำบุพบท
  • Mother + in + law: Mother-in-law (แม่สามี,แม่ยาย)
  • passer + by: passerby (คนผ่านไปมา)
 8. คำกริยา + คำกริยาวิเศษณ์
  • look + out: lookout (การระมัดระวัง)
  • draw + back: drawback(ข้อด้อย)
 9. คำกริยาวิเศษณ์ + คำกริยา
  • out + put: output (ผลผลิต)
  • in + put: input(การนำเข้า)
 10. คำกริยาวิเศษณ์ + คำนาม
  • on + looker: onlooker (ผู้เห็นเหตุการณ์)
  • by + stander: bystander(คนมุง)
 • He gets a haircut once a month.
  เขาตัดผมเดือนละครั้ง คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำนามประสม
 • My mother-in-law is very kind.
  แม่สามีของฉันเป็นคนที่ใจดีมาก คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำนามประสม
 • I erased the blackboard for the teacher.
  เขาลบกระดานดำให้กับคุณครู คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำนามประสม
Count and Mass noun(นามนับได้และนามนับไม่ได้) คำนามนับได้ หมายถึงคำนามที่สามารถระบุจำนวนได้
คำนามนับไม่ได้หมายถึงคำนามที่ไม่สามารถระบุจำนวนได
 • She has many pens.
  เธอมีปากกาหลายด้าม คำที่ขีดเส้นใต้เป็น นามนับได้
 • My uncle owns many cars.
  ลุงของฉันเป็นเจ้าของรถหลายคัน คำที่ขีดเส้นใต้เป็น นามนับได้
 • I want to buy a new furniture.
  ฉันต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ คำที่ขีดเส้นใต้เป็นนามนับไม่ได้


--