กลับไปหน้าหลัก

 

รับมือโรคระบาดในโรงเรียน

โรคหลายโรคที่มักจะมากับหน้าฝนและยิ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนยังเปิดเทอมด้วยแล้ว การแพร่ระบาดของโรคก็ดูจะรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย มาตรการการจัดการโรคติดต่อภายในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน หากทำอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้างได้

07 กันยายน 2560  | mmk
การศึกษา สุขภาพ

ทุกปีจะมีการแพร่ระบาดของโรคอาทิเช่น โรคมือเท้าปากเปื่อย, โรคไข้หวัดใหญ่ จากรายงานการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พบว่าในปีนี้มีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากเปื่อยไปแล้วกว่า 17,575 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก อัตราการป่วยตายของโรคนี้อยู่ที่ 1: 10,000 ราย

ระบบภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งเป็นสาเหตุที่เด็กเล็กติดเชื้อต่างๆได้ง่าย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มเด็กเล็ก ดังนั้นการเข้าใจแนวทางปฏิบัติในกรณีพบเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจะเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางทีอีเจจึงได้จัดทำมาตรการการรับมือโรคระบาดในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจได้ง่ายให้ท่านสามารถดาวน์โหลดกันได้ รวมถึงเบอร์โทรติดต่อยังหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

เราหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถช่วยกันในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้องนะคะ


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

มาตรการการรับมือโรคระบาดในโรงเรียน
--