กลับไปหน้าหลัก

 

สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานสอน

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่คุณต้องใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน ดังนั้นคุณควรจะศึกษา เตรียมตัวและซักซ้อมเพื่อให้เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ คุณจะไม่ประหม่าและมีความมั่นใจในการตอบคำถาม

19 สิงหาคม 2560  | mmk
การศึกษา อาชีพ

คำถามที่มักจะพบบ่อยในการสัมภาษณ์

1. ทำไมคุณถึงตัดสินใจเป็นครู

A: คำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มักจะถูกถามบ่อยครั้ง ในการตอบคำถามนี้คุณอาจจะเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณตัดสินใจมาเป็นครู และการได้ทำงานในสายอาชีพนี้คุณเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่คุณจะทำได้อย่างไรบ้าง

2. คุณเรียนสาขาใด และทำไมถึงเลือกสาขานี้

A: การตอบคำถามนี้ทำให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าคุณถนัดวิชาใด และถ้าคุณได้รับการว่าจ้าง ทางโรงเรียนก็จะสามารถจัดตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณได้ ทั้งนี้คุณอาจจะบอกเพิ่มเติมถึงความถนัดอย่างอื่นๆที่มี ซึ่งคำตอบของข้อนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเองและโรงเรียนด้วย เพราะโรงเรียนจะได้สามารถมอบหมายตำแหน่งที่ตรงตามความถนัดของคุณและเชื่อว่าคุณเองเมื่อได้รับมอบหมายงานที่ตนเองถนัดย่อมทำได้ดีและมีความสุขด้วย

3. คุณเคยมีประสบการณ์การสอนหรือไม่ ถ้าคุณมีประสบการณ์การสอนทำไมคุณถึงอยากจะเปลี่ยนโรงเรียน

A: แนวทางการตอบคำถามนี้ คุณควรจะหลีกเลี่ยงคำตอบที่พูดถึงด้านลบของที่ทำงานเก่า ควรตอบด้านบวก หรือเป็นคำตอบกลางๆ เช่น ต้องการหาความก้าวหน้า, ต้องการย้ายที่ทำงานเนื่องจากย้ายบ้านเป็นต้น

4. ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์การสอน คุณเคยทำอะไรมาก่อนและอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนสายอาชีพ

A: ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การทำงานที่ไม่ตรงกับสายอาชีพครู การแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงความ ตั้งใจที่คุณอยากจะเป็นครูเป็นสิ่งที่สำคัญ และเมื่อพูดถึงเหตุผลในการเปลี่ยนงานคุณควรจะตอบ ด้านบวกและไม่กล่าวถึงด้านลบของอาชีพเดิมหรือที่ทำงานเก่า

5. คุณชอบสอนวิชาใดและทำไมถึงชอบสอนวิชาดังกล่าว

A: การตอบคำถามนี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถตัดสินใจจัดหาตำแหน่งที่เหมาะกับ คุณถ้าคุณถูกว่า จ้าง

6. วิชาใดที่คุณไม่ถนัด

A: การตอบคำถามนี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถตัดสินใจจัดหาตำแหน่งที่เหมาะกับ คุณถ้าคุณถูกว่าจ้าง

7. คุณชอบสอนระดับชั้นใด

A:การตอบคำถามนี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถตัดสินใจจัดหาตำแหน่งที่เหมาะกับคุณถ้าคุณถูกว่า จ้าง

8. จุดเด่นและจุดด้อยของคุณคืออะไร

A:วิธีการตอบคำถามนี้คือ คุณควรจะกล่าวถึงจุดแข็งที่แสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าจุดแข็งของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และพูดถึงจุดอ่อนที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงาน

9. คุณเคยประสบปัญหาในการทำงานหรือไม่ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร A:ควรจะตอบคำถามตามความเป็นจริง เพราะจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ประเมินได้ว่าคุณมีแนวทางการจัดการปัญหาอย่างไร และเป็นคนที่มีความอดทนเมื่อประสบปัญหาหรือไม่ หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ 10. ที่ผ่านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร

A: ผู้สัมภาษณ์ต้องการประเมินว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา ดังนั้นการตอบคำถามอาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์หรือกล่าวถึงโปรเจ็คที่ต้องทำกันหลายคนและเล่าถึงการดำเนินการโดยเน้นอธิบายความสัมพันธ์ที่ทำให้งานที่ทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

11. คุณสมัครงานที่อื่นไว้หรือเปล่า

A: ควรจะตอบตามความเป็นจริง เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สัมภาษณ์จะพอดูออกว่าคุณพูดความจริง หรือไม่และถ้าคุณพูดไม่เป็นความจริงก็จะทำให้คุณสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเลยทีเดียว หากคุณได้ไปสมัครที่อื่นไว้ด้วย คุณต้องแสดงให้ทางผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณมีความตั้งใจอยากจะ เข้าทำงานที่นี้

12. คุณมีแผนจะไปสอบรับราชการหรือไม่

A: การตอบคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีแผนจะสอบหรือไม่ ถ้าคุณไม่มีแผน คุณควรจะให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากทำงานกับโรงเรียนเอกชน เช่น ความเป็นอิสระที่ทำให้คุณสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ติดกรอบระเบียบ แต่ถ้าคุณมีแผนที่จะไปสอบคุณควรจะตอบตามความเป็นจริงแต่ต้องแสดงให้โรงเรียนเห็นถึงความตั้งใจที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และไม่ทิ้งเด็กนักเรียนในระหว่างปีการศึกษา

นอกจากคำถามที่กล่าวไปในเบื้องต้น คุณควรจะเข้าไปศึกษาปรัชญา นโยบายของโรงเรียนนั้นๆที่คุณต้องการสมัครเพื่อที่จะ ช่วยให้คุณตอบคำถามต่างๆได้ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียนนั้นๆได้ สิ่งสำคัญคือควรจะลองซักซ้อมการตอบคำถามหน้ากระจก และหากฝึกฝนต่อหน้าผู้อื่นได้ก็จะยิ่งเป็นการดี ควรดูความพอดีของระดับน้ำเสียง ท่าทางที่พอเหมาะเช่น ถ้าเวลาพูดมักจะเผลอใช้มือมากไป ก็ลองปรับลดให้ดูเหมาะสม ที่สำคัญอย่าทำเหมือนการท่องจำ พูดให้ดูเป็นธรรมชาติ เท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเวลาสัมภาษณ์ได้

ทางทีมงานทีอีเจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ และขอให้ท่านโชคดีในการสัมภาษณ์งาน

--